Elkontroll i fjellregionen. El-sikkerhet Midt-Norge Elkontroll

Yess! Da er vi igang med elkontroll i Fjellregionen

Med stormende jubel ble El-sikkerhet Midt-Norge presentert for landbruket og pressen i dag. Fra Folldal kan nå El-sikkerhet Midt-Norge foreta elkontroll i Fjellregionen og andre deler av Midt-Norge. – Jeg skal foreta godkjente og uavhengige el-kontroller av elektriske anlegg. El-sikkerhet Midt-Norge blir den eneste i denne regionen som kan gjøre denne jobben som helt uavhengig, sier daglig leder […]

Termografering. El-sikkerhet Midt-Norge. Elkontroll

Termografering

Termografering med El-sikkerhet Midt-Norge Termografering gjøres med et kamera som registrerer varmestrålingen fra et objekt og er en effektiv metode for å avdekke varmgang i sikringstavler. Varmgang kan oppstå som følge av overbelastning, dårlige skrueforbindelser, skjevt iskrudde sikringer, løse deler, feil i installasjonsmateriellet osv. Varmgang kan gjerne utvikle seg over tid og kan være vanskelig å avdekke med […]

Elkontroll i landbruket. El-sikkerhet Midt-Norge

Elkontroll i landbruket

Elsjekk i landbruket for systematisk sikring av verdier I landbruket må du også jobbe systematisk for å forebygge brann og ulykker med elektrisk årsak som et ledd i HMS-arbeidet. Dette gjelder uansett om du driver med husdyrhold eller om du bruker driftsbygningen kun til korntørking, verksted e.l. En elkontroll i landbruket skal utføres av godkjente kontrollører.

El-sikkerhet Midt-Norge. Elkontroll. El-kontroll

Bruk godkjente fagfolk fra El-sikkerhet Midt-Norge as

Skaff fagfolk – spør oss på El-sikkerhet Midt-Norge as Elkontroll og alt arbeid på elektriske anlegg skal utføres av en elvirksomhet som er registrert i myndighetenes sentrale register. Arbeid på et elektrisk anlegg skal ledes av en faglig ansvarlig (installatør) og utføres av en elektrofagarbeider (elektriker). Begge skal oppfylle gitte kvalifikasjonskrav. Virksomhetene deres er underlagt […]

El-kontroll i hus. El-sikkerhet Midt-Norge. Elkontroll privat

Ta en el-kontroll i hus og forebygg brann.

El-kontroll i hus gir økt trygghet til din bolig og andre bygg Hvert år omkommer 50 til 70 personer i boligbranner i Norge. Nesten halvparten av brannene i bolig skyldes feil ved det elektriske anlegget eller feil bruk av elektrisitet. Myndighetenes rutine for el-kontroll i hus medfører at boligene i gjennomsnitt blir kontrollert hvert 30. […]