Nytt fra El-sikkerhet Midt-Norge. KURS

Instruert personell I større bygninger finnes det ofte elektriske sikringstavler som er bygget på en slik måte at det stilles krav til hvem som kan betjene dem. Dette har sammenheng med hvilken risiko feil betjening kan medføre med tanke på skader både av personell og på det elektriske anlegget. Alder på sikringstavlene, størrelse på sikringer og hvor godt […]

EL-SIKKERHET MIDT-NORGE

Hva er hva i jungelen av lokalt eltilsyn, DLE, elsjekk og elkontroll?

Hos oss får du elkontroll, det sikreste nivået for dine verdier.  Vi utfører alltid en grundig elkontroll med en rapport på tilstanden av ditt elanlegg. Kontrollen utføres med termokamera som finner skjulte feil som er umulig å se for det blåtte øye. Kontrollen er godkjent av forsikringsselskapene og kan resultere i en lavere forsikringspremie. Den er lovpålagt i […]

El-sikkerhet Midt Norge

Brannstatistikk

Brannstatistikk Kunnskap om brannårsaker er vesentlig for å kunne forebygge brann. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fører derfor brannstatistikk basert på innrapportering fra brannvesen og politi. Totalt for 2015 omkom det 35 personer i brann, som er det laveste tallet siden man begynte registrering av omkomne i 1979. Tilsyn, forebygging og brannvernkampanjer utført av […]