Brannstatistikk
El-sikkerhet Midt Norge

El-sikkerhet Midt NorgeBrannstatistikk

Kunnskap om brannårsaker er vesentlig for å kunne forebygge brann. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fører derfor brannstatistikk basert på innrapportering fra brannvesen og politi.

Totalt for 2015 omkom det 35 personer i brann, som er det laveste tallet siden man begynte registrering av omkomne i 1979. Tilsyn, forebygging og brannvernkampanjer utført av brannvesen, Det lokale eltilsyn, forsikringsbransjen, Norsk brannvernforening og DSB er trolig en medvirkende årsak til disse gode tallene. Likevel er dette 35 menneskeliv for mange!

Generelt sett viser statistikken at omkring havlvparten av alle bygningsbarnner har elektrisk årsak, herunder feil på elanlegg, feil på elektrisk utstyr og feil bruk av elektrisk utstyr. På denne siden vil vi presentere de viktigste faktorene fra denne brannstatistikken. Dette er dessverre ikke klart ennå, men foreløpig kan du selv les mer om statistikken og laste ned statistiske data fra DSB sin nettside.

Gå til DSB sin statistikk >>

(kilde: Elsikkerhetsportalen.no