Godkjenninger

Godkjenninger elkontroll
El-sikkerhet Midt-Norge

Ikke alle  elektrobedrifter har godkjenninger for å foreta elkontroll. Vi har begge godkjenninger i Norge for bruk i både privatbygg og næringsbygg.

I tillegg er vi sertifiserte fra disse:

  • Nemko
  • Norges takseringsforbund