Eltakst borettsslag og sameie
Eltakst i sameie
Ta eltakst og sjekk at alt er ok i sameiet/borettslaget

Tøffe ansvarskrav til styret i borettslag og sameier

Om du sitter i styret for et boretsslag eller sameie – vet du hvordan tilstanden på ditt el-anlegg er?

Har dere tatt høyde for at noe kan skje med anlegget? Og vet dere hva det vil koste?

Om dere skal installere nye kjøkkener med induksjonsovner, er kursen til komfyren stor nok og sikret etter standarder? Elbillading er også i samme kategori. Dette vil kreve utbedringer og et annet elektrisk vern enn det dere har  utendørs pr i dag om dere ikke har oppgradert.

 Lading for el-biler, ny eierseksjonslov
Fra 01.01.18 trådte love om eierseksjoner i kraft. En seksjonseier kan med samtykke fra styret anlegge ladepunkt for el-bil/ladbar hybridbil i tilknytning til en parkeringsplass seksjonen disponerer, eller andre steder som styret anviser. Styret kan bare nekte å samtykke dersom det foreligger en saklig grunn, jf. § 25 første ledd. Saklig grung kan være dimensjonering, men må ikke ikke være det.

Trenger dere pris på snarlige endringer og eller vil ha en tilstandsraport som sier noe om nåtid og framtid, skal dere ta en elsjekk.

I et borettslag/sameie er det mye å tenke på. Er jordingen sånn som den skal være? Er det god sikkerhet rundt åpning av dører, porter etc. Klemskader bør unngås og jordfeil kan i verste fall være dødelige.

Vi går også igjennom internkontrollen for det elektriske anlegget. Denne er dere pålagt å ha. Mange har for dårlige rutiner her.

 

Dersom du får en brann i sameiet, borettslaget, organisasjonen eller bedriften din, og du ikke har etablert noe fungerende internkontrollsystem, er muligheten tilstede for at du får avkortning i erstatningsoppgjør.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale rundt dette!