Nytt fra El-sikkerhet Midt-Norge. KURS

Instruert personell

I større bygninger finnes det ofte elektriske sikringstavler som er bygget på en slik måte at det stilles krav til hvem som kan betjene dem.

Dette har sammenheng med hvilken risiko feil betjening kan medføre med tanke på skader både av personell og på det elektriske anlegget. Alder på sikringstavlene, størrelse på sikringer og hvor godt spenningsførende deler er beskyttet mot berøring, er forhold som påvirker hvem som kan betjene sikringstavlene. Dersom sikringstavlene er beregnet for sakkyndig eller instruert betjening, må virksomheten som bruker tavlene ta hensyn til dette i sitt arbeid med internkontroll.

En instruert person er definert som en person som har fått opplæring (blitt instruert) i å gjøre enkle drifts- og vedlikeholdsoppgaver. Dette kan innebære å skifte sikringer og resette vern eller et motorvern tilhørende arbeidsgivers anlegg i et forsøk på å opprettholde nødvendig drift inntil elektrofagpersoner kommer til stedet for å avdekke og rette eventuelle feil. En instruert person skal være tilstrekkelig instruert, og eventuelt overvåket av sakkyndig person, til at han eller hun er i stand til å oppfatte risiko og unngå farer som kan oppstå ved bruk av elektrisk strøm.

En sakkyndig person er definert som en person med teknisk kunnskap og tilstrekkelig erfaring slik at han eller hun er i stand til å hindre fare som kan oppstå ved bruk av elektrisk strøm. I praksis er dette personer som oppfyller relevante krav i Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (FEK)

El-sikkehet Midt-Norge holder kurs for de som skal væer instruert personell i din bedrift, ta kontaktEl-sikkerhet Midt-Norge

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *