Termografering
Termografering. El-sikkerhet Midt-Norge. Elkontroll

Termografering med El-sikkerhet Midt-Norge

Termografering gjøres med et kamera som registrerer varmestrålingen fra et objekt og er en effektiv metode for å avdekke varmgang i sikringstavler. Varmgang kan oppstå som følge av overbelastning, dårlige skrueforbindelser, skjevt iskrudde sikringer, løse deler, feil i installasjonsmateriellet osv. Varmgang kan gjerne utvikle seg over tid og kan være vanskelig å avdekke med det blotte øye.

Ved å termografere det elektriske anlegget kan man altså påvise komponenter med temperaturavvik og dermed oppdage varme og brannfare på et tidligere tidspunkt. Dette gjør det mulig å rette opp feilen før den fører til strømbrudd, driftsstans eller i verste fall brann.

Bruk alltid en sertifisert kontrollør til termografering, da sikrer du at du får en elkontroll der alt blir grundig sjekket. Du får også en rapport som anbefaler videre tiltak.

Kilde http://www.elsikkerhetsportalen.no

Bondelaget yter også tilskudd til elkontroll med termografering se https://www.bondelaget.no/nyhetsarkiv/tilskudd-til-el-kontroll-med-varmesokende-kamera-article83846-3805.html

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *