Ulykker med strøm
El-sikkerhet Midt-Norge

El-sikkerhet Midt-NorgeStrømskader og elulykker

Undersøkelser utført ved Statens arbeidsmiljøinstitutt indikerer at omkring 3000 yrkesaktive personer rammes av strømulykker hvert år. De fleste er profesjonelle som arbeider med elektrisitet på jobben.

I alvorlige tilfeller kan strømulykker medføre omfattende skader eller død. Ytre og indre forbrenning, hjerte- og pusteproblemer og nyresvikt er eksempler på mulige helseskader. De fleste strømulykkene ender heldigvis bra, men både høy- og lavspent strømulykker kan medføre små skader, alvorlige skader og til og med dødsfall. Mange av de som utsettes for strømulykker får senskader, som psykiske plager, nerveskader, eller muskel- og skjelettlidelser. Slike symptomer og skader kan utvikle seg over tid, gjerne uker, måneder eller år etter ulykken. Det er derfor viktig at alle som har vært utsatt for en strømulykke oppsøker helsevesenet, både av medisinske, og trygde- og arbeidsrettslige årsaker.

Når ulykken er ute

Ved alvorlige strømulykker er det viktig å gi nødvendig førstehjelp og varsle medisinsk nødtelefon på 113.

Tenk også på egen sikkerhet slik at den som skal yte førstehjelp ikke utsetter seg selv for samme type strømulykke som den forulykkede.

Vær oppmerksom på hjerte-/lungeproblemer, brannskader og fallskader. Hjerte-/lungeredning bør prøves i lengre tid enn etter vanlig hjertestans. Ved brannskader er nedkjøling viktig, og i den forbindelse er det viktig å undersøke hele kroppen siden det alltid er minst to kontaktpunkter ved strømgjennomgang.

Hvis den forulykkede har opplevd noe av dette, skal personen til sykehus umiddelbart etter nødvendig førstehjelp:

  • Har vært utsatt for høyspent.
  • Har vært utsatt for lynnedslag.
  • Har vært utsatt for lavspent strømgjennomgang med sannsynlig strømvei gjennom kroppen.
  • Har vært bevisstløs eller omtåket rett etter ulykken.
  • Har brannskader.
  • Har tegn på nerveskader (f.eks. lammelser).

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) er det nasjonale forskningsinstiuttet for arbeidmiljø og arbeidshelse og har jobbet mye med temaet strømskader. På STAMI sine nettsider finner dur informasjon om strømskader, forebygging, medisinsk behanding, senskader, forskningsrapporter osv.

Sjekk ut: http://elsikkerhetsportalen.no/bedrift/bransjer/landbruk/Elsikkerhet%20i%20landbruket

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *