Det er store gevinster å hente på å gjennomføre en el-kontroll med termografering og deretter rette opp eventuelle feil og mangler:

  • Du reduserer risikoen for brann eller driftsstans
  • Du oppfyller HMS-forskriftens krav til dokumentasjon av el-sikkerheten
  • Du får opp til 35 % rabatt i brannforsikringspremie per år for alle kontrollerte bygg dersom kontrollen utføres av en sertifisert kontrollør og inkluderer termografering (NEK 405-1 og NEK 405-3).

Alle våre elkontroller innebærer termografering. Vi har stor erfaring på å tolke data vi får it fra målinger.