Elkontroll landbruk
Fjøsbrann. Elkontroll landbruk
Foto: Gjensidige

Norske gårder brenner for ofte. Unngå dette med elkontroll landbruk

Det er registrert 300 større landbruksbranner i 2015, 120 i boliger og 180 i driftsbygninger. Verdier for nær 398 millioner kroner gikk tapt, viser statistikk fra Landbrukets brannvernkomité. mange kunne vært unngått med elkontroll landbruk fra våre sertifiserte kontrollører.

Dette er en stor tragedie for de som rammes, ofte både dyr og mennesker. I tillegg er det et stort økonomisk tap for samfunnet.

Drøyt 70 prosent av bøndene har brannvarslingsanlegg. Dette viser at mange bønder er flinke og har gjort mye for å oppdage brann så raskt som mulig. Brannvarslingsanlegg er viktig for tidligst mulig registrering av branntilløp, men like viktig er arbeidet med å gjennomføre tiltak som reduserer antall branntilløp i landbruket. Etter vår oppfatning er det et paradoks at tross lovpåbud og en betydelig utbredelse av alarmer, så brenner det mer enn noen gang.

Gjennomfør elkontroll landbruk jevnlig

Både IF og Gjensidige som forsikrer landbruket er klare på at eiere av gårder som gjennomfører elkontroll med termografering har færre branntilløp.

At fokuset på den tekniske standarden i landbruksbygg er nødvendig illustreres av Ifs undersøkelse av de siste store brannene i landbruket. Av branner med et skadeomfang på mer enn 5 millioner kroner startet 8 branner i sikringsskap, 8 andre hadde annen elektrisk årsak, 5 ildspåsettelse og 6 hadde ukjent årsak.

Forhindre brann

Våningshus

Brann kan være både ubehagelig og farlig, og det blir fort dyrt å reparere. Heldigvis er det mye du kan gjøre for å sikre gården mot dette:

  • Installer godkjente røykvarslere, test dem jevnlig og husk å bytte batteri årlig.
  • Sjekk at du har brannteppe, brannslukningsapparat og eventuelt brannstige eller branntau.
  • Gjennomfør elkontroll for å sjekke at alt er i orden med det elektriske anlegget.
  • Lag en plan for hva hver enkelt skal gjøre ved brann, og hold gjerne en brannøvelse for familien hvert halvår.
  • Se etter svimerker i støpsler, kontakter, lamper og lignende hvert år, og sjekk sikringsskapet hvert halvår.
  • Slukk levende lys, pass på så ingen ovner er tildekket, slå av TV-en og dobbeltsjekk at vaskemaskin, tørketrommel og komfyr er slått av når du legger deg.
  • Installer boligalarm.

Driftsbygninger

For driftsbygninger gjelder de samme forhåndsreglene som for våningshus. Vær oppmerksom på at elektriske installasjoner og utstyr i driftsbygninger er utsatt for gasser, fuktighet, støv, vibrasjoner og mekanisk belastning. Bruk kun godkjent utstyr, installert av fagfolk som har erfaring med landbruksinstallasjoner.

Inntaksskap og sikringsskap
Inntaksskap og sikringsskap kan være en brannfelle. Skru til sikringene en gang i året og hold sikringsskapet lukket. Hold også et øye med løse tilkoblingsskruer og –klemmer. De kan gi dårlig forbindelse mellom strømførende ledninger. Om du ikke vil gjøre dette selv ten elkontroll landbruk hos oss i El-sikkerhet Midt-Norge

Jordfeil
En jordfeilbryter kobler ut det elektriske anlegget dersom det ”lekker” strøm til jord. Slik verner den mennesker og dyr mot å få livsfarlig strøm i seg. Den kan også koble ut kursen dersom det bryter ut brann forårsaket av en serielysbue. Det finnes flere typer jordfeilbrytere på markedet. Forhør deg med fagfolk om hva som passer ditt behov. Dette gåes også igjennom i elkontroll landbruk.

Overspenninger
Vi anbefaler å installere overspenningsvern i sikringsskap. Det forhindrer brann som følge av overspenninger ved lyn og torden.

Uten overspenningsvern kan det elektriske anlegget bli svekket av overspenninger. I verste fall kan det føre til brann. Vær oppmerksom på at en eventuell brann kan oppstå umiddelbart eller en god stund etter at overspenningen har gått gjennom anlegget.

Kilde: https://www.gjensidige.no/naringsliv/tema/garden-var/garden-var#forhindre_brann

Se mer her


Elkontroll landbruk utført av El-sikkerhet Midt-Norge trygger dine verdier