Godkjenninger

Godkjenninger elkontroll
El-sikkerhet Midt-Norge

Ikke alle  elektrobedrifter har godkjenninger for å foreta elkontroll. Vi har alle godkjenninger og sertifiseringer for å drive elkontroll og eltakst i Norge for bruk i både privatbygg og næringsbygg.

Godkjenninger:

Sertifisering DNV og NEMKO
Sertifisert NEK 405-1 Elektrotermografi

NEK 405-2 elkontroll bolig
NEK 405-3 Elkontroll næring

NEK 405-4 Foretaksertifisering

NEK 405-3 Tillegg B Landbruk

Norsk takst Eltakstmann

Registrert i DSB elvirksomhetsregiste