Termografering

(eller termografi) er en metode for å avlese temperatur på en overflate. Dette gjøres med et såkalt IR-kamera, eller termokamera som er sensitivt for infrarød stråling. Vi kan utføre termografering og elkontroll i alle typer bygg.

Termografering brukes ofte som et verktøy i undersøkelse av bygninger for å avdekke kuldebroer, i elektriske anlegg for å oppdage varmgang eller på andre områder der temperaturforskjeller kan gi en indikasjon på problemer. Metoden utføres når anlegget er i drift.

Apparatet som brukes i tyermografering er et IR kamera som detekterer og omdanner store temperaturforskjeller til bilder som viser disse. Ved avvik, dvs for høye temperaturer, analyseres bildet og du får en rapport med anbefalte tiltak. Dette utføres som en del av elkontrollen eller det kan utføres som en selvstendig kontroll.

Kontroll av elektrisk utstyr

Forebygg brann og driftstans ved foreta termografering

Unngå:

  • Varmgang i koplinger
  • komponentfeil
  • Feilbelastninger
  • Brann