Eltakst næring

El-sikkerhet Midt-Norge. El kontrollEltakst næring

Om du tenker å selge og/eller kjøpe næringsbygg eller ønsker en tilstandsrapport kan det være veldig lurt med en eltakst. Vi går igjennom bygget og sjekker  at anlegget ikke har svakheter som må utbedres. Utbedringer medfører kostnader  og hvilke og i størrelsesorden vil en eltakst gi deg svar på.

Ved omsetning av bygget kan det både for ny og gammel eier være gunstig å ha en takst over anlegget, både i forhold til sikkerhet og økonomi.

I takstrapporten vil det også være med beskrivelser om internkontroll, er den innført og hvorden er den utført. Som kjøper er dette viktig for ikke å dra på seg en system som vil koste mye å få innført. Som eier er et velfungerende internkonstrollsystem viktig i forhold til sikker for bugget og de ansatte/leietakere

En eltakst i kombinasjon med elkontroll kan gi nyttig informasjon for forutsigbarhet og forebygging samt estimerte kostnader på tiltakene.