Eltakst

El-sikkerhet Midt-Norge

Eltakst skal gi en tilstandsrapport av elektriske anlegg i alle typer bygg.

Målsettingen er å sjekke om den elektriske installasjonen og det elektriske utstyret er sikkert å bruke, samt vurdere om det er en risiko for brann, berøringsfare og eventuell funksjonssvikt. Den skal også avsløre eventuelle feil og mangler som utgjør fare for personer, husdyr eller skader på gjenstander og eventuelt avvik i forhold til selgers egenerklæring, takst eller prospekt.

Forespeiling av kostnader fra eltakseringen.

Selv om avviket ikke utgjør noen konkret brannrisiko i øyeblikket skal kostnader synliggjøres på de alvorligste avvikene.  Tilstandsanalyser gjøres på hele anlegget der momenter som levetid, bruksområder etc tas med slik at rapporetn også gir en induíkasjon på fremtidige investeringer i tillegg til de som må tas rimelig fort.

Takstbegrepet kan også inneholde vurderinger av andre forhold som vannskadet elektrisk utstyr, forurenset elektrisk utstyr, vurdering av nye elektriske anlegg, og kvaliteten på dette sett mot elektro regelverket og annet regelverk relevant for installasjonen.