Elkontroll i landbruket
Elkontroll i landbruket. El-sikkerhet Midt-Norge

Elsjekk i landbruket for systematisk sikring av verdier

I landbruket må du også jobbe systematisk for å forebygge brann og ulykker med elektrisk årsak som et ledd i HMS-arbeidet. Dette gjelder uansett om du driver med husdyrhold eller om du bruker driftsbygningen kun til korntørking, verksted e.l. En elkontroll i landbruket skal utføres av godkjente kontrollører.

Internkontrollforskriften stiller krav til hva en internkontroll skal inneholde og hva som skal dokumenteres.

I landbruket er det mange som benytter seg av KSLs system for HMS-arbeid på gården, gjerne i kombinasjon med en sikkerhetsavtale/-kontroll i regi av et forsikringsselskap.

Andre velger å lage sitt eget internkontrollsystem for elektrisk lanlegg og elektrisk utstyr. Dette trenger ikke være omfattende eller komplisert. Et internkontrollsystem skal alltid tilpasses virksomheten både omfangs- og innholdsmessig. Det viktigste er å jobbe aktivt for å forebygge brann og ulykker med elektrisk årsak.

Faglig elkontroll i landbruket er nødvendig

Regelmessig faglig kontroll av det elektriske anlegget, herunder termografering, bør inngå som et ledd i internkontrollsystemet på gården. Ved å termografere det elektriske anlegget, kan man påvise komponenter med høy temperatur og dermed oppdage varme og brannfare på et tidligere tidspunkt. Dette gjør det mulig å rette opp feilen før den fører til strømbrudd, driftsstans eller i verste fall brann. Regelverket for dyrehelse og dyrevelferd stiller krav om faglig kontroll av det elektriske anlegget minst hvert tredje år.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *