EL-SIKKERHET MIDT-NORGE

Hva er hva i jungelen av lokalt eltilsyn, DLE, elsjekk og elkontroll?

Hos oss får du elkontroll, det sikreste nivået for dine verdier.  Vi utfører alltid en grundig elkontroll med en rapport på tilstanden av ditt elanlegg. Kontrollen utføres med termokamera som finner skjulte feil som er umulig å se for det blåtte øye. Kontrollen er godkjent av forsikringsselskapene og kan resultere i en lavere forsikringspremie. Den er lovpålagt i […]

elkontroll gir forsikringsrabatt El-sikkerhet Midt-Norge

Elkontroll og rabatt på forsikring

Elkontroll gir forsikringsrabatt. Unngå enkel elsjekk. Husk at en sertifisert elkontroll gir forsikringsrabatt! Etter en sertifisert elkontroll og utbedring av eventuelle feil og mangler som avdekkes, tilbyr flere forsikringsselskaper ordninger hvor du kan få en rabatt på forsikringen. For å opprettholde rabatten er det gjerne en forutsetning at elkontrollene utføres regelmessig, litt avhengig av bygningenes risikoklasse. Rsisikoklasse avhenger […]

Termografering. El-sikkerhet Midt-Norge. Elkontroll

Termografering

Termografering med El-sikkerhet Midt-Norge Termografering gjøres med et kamera som registrerer varmestrålingen fra et objekt og er en effektiv metode for å avdekke varmgang i sikringstavler. Varmgang kan oppstå som følge av overbelastning, dårlige skrueforbindelser, skjevt iskrudde sikringer, løse deler, feil i installasjonsmateriellet osv. Varmgang kan gjerne utvikle seg over tid og kan være vanskelig å avdekke med […]

El-sikkerhet Midt-Norge

Avoid electrical fires in your home

The months with the most electrical fires are December and January due to increased use of heating appliances and lights. Most electrical fires start in the bedroom, but the highest number of fatalities occur with fires located in the living room, family room and den. Some electrical fires happen because of problems in house wiring […]

El-sikkerhet Midt-Norge

Ulykker med strøm

Strømskader og elulykker Undersøkelser utført ved Statens arbeidsmiljøinstitutt indikerer at omkring 3000 yrkesaktive personer rammes av strømulykker hvert år. De fleste er profesjonelle som arbeider med elektrisitet på jobben. I alvorlige tilfeller kan strømulykker medføre omfattende skader eller død. Ytre og indre forbrenning, hjerte- og pusteproblemer og nyresvikt er eksempler på mulige helseskader. De fleste […]

El-sikkerhet Midt Norge

Brannstatistikk

Brannstatistikk Kunnskap om brannårsaker er vesentlig for å kunne forebygge brann. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fører derfor brannstatistikk basert på innrapportering fra brannvesen og politi. Totalt for 2015 omkom det 35 personer i brann, som er det laveste tallet siden man begynte registrering av omkomne i 1979. Tilsyn, forebygging og brannvernkampanjer utført av […]